PETEK 2. POSTNEGA TEDNA

Mt 21,43

Zato vam pravim:
Vzelo se vam bo Božje kraljestvo
in dalo ljudstvu,
ki bo obrodilo njegove sadove.

Ali rodim sadove za Božje kraljestvo?
Kdor ne ostane v meni ne rodi sadu, mi praviš, Jezus. Ostati hočem pri tebi, Jezus, tudi pod križem, v preizkušnjah, ko večkrat ničesar ne razumem. Tudi moje trpljenje, skušnjave in preizkušnje naj rodijo sadove za večnost.
Verjamem, da si me s svojo smrtjo na križu odkupil in odrešil!