4. VELIKONOČNA NEDELJA

Jn 10,11

Jaz sem dobri pastir.
Dobri pastir da svoje življenje za ovce.

Ko praznujemo nedeljo molitve za duhovne poklice, si zastavljamo vprašanje: Koliko smo zares duhovni ljudje? Samo iz te naše notranje dimenzije lahko dozorijo duhovni poklici, kakor lahko samo iz dobrega mošta dozori dobro vino. Za takšno vino pa je poprej potrebna še dobra vinska trta in skrbno delo vinogradnika. To delo pa ne obsega le molitvene osmine, ampak kar celotno primerno “podnebje”, kjer lahko uspeva in zori žlahtni duhovni sad.
Košček tega duhovnega podnebja je vsakdo izmed nas in tam, kjer nekdo zataji, nastane topla greda, ki mori duhovne poklice.