SREDA 4. VELIKONOČNEGA TEDNA

Jn 12,44-50

“Nisem namreč prišel,
da bi svet sodil,
ampak da bi svet zveličal!”

To Jezusovo zagotovilo mi vedno znova postavlja klicaj pri mojem delu, odločanju, presojanju in izbiranju. Samo toliko prispevam k zveličanju sveta, kolikor ne obsojam, ampak dobrohotno pomagam ali vsaj sočustvujem. Predvsem pa je pomembno, da sem s takšno držo na razpolago ljudem in Bogu, ne da bi vsiljeval svojo voljo in svoj prav.