PETEK 4. VELIKONOČNEGA TEDNA

Jn 14,1-6

“Vaše srce naj se ne vznemirja!”

Morda je to Jezusovo vabilo oziroma ponudba med najtežjimi, kajti v vsakdanjem življenju nas vznemirja toliko stvari. Kar naprej iščemo nove gotovosti in zavarovalnice mimo Jezusa in tako malo je resničnega miru. Jezus nam že tukaj na zemlji nudi toliko različnih “bivališč”, zato se ni potrebno zanašati le na tisto, kar trenutno lahko obdržimo v rokah, niti ni potrebno to za vsako ceno braniti pred drugimi.
Tudi glede tega bi morali znati “otresti prah in iti drugam”, ne le krajevno, ampak tudi v svojih spoznanjih, čustvovanjih in doživljanjih.