SOBOTA 4. VELIKONOČNEGA TEDNA

Jn 14,7-14

“Kdor vidi mene, vidi Očeta.”

Skozi zgodovino se je nabralo toliko različnih podob Boga, nekaj izmed njih je povsem napačnih, saj spominjajo na okrutne in neizprosne vladarje, stroge sodnike in biriče. Edina resnična, avtentična podoba, ikona Boga je Jezus, v katerem se je razodela ljudomilost Boga Očeta. Za koliko strahov, tudi pobegov iz vere in nenazadnje tudi neprijaznosti do ljudi bi bilo človeštvu prizaneseno, če se ne bi tako oklepali “janzenistične” podobe Boga in ostali zvesti evangeliju.
Morda pa se včasih oklepam kakšne neevangeljske podobe zato, ker mi služi za kritje svojega ravnanja in določenega odnosa do ljudi!