SREDA 5. VELIKONOČNEGA TEDNA

Jn 15,1-8

Ostanite v meni in jaz v vas.
Kakor mladika ne more sama roditi sadu,
če ne ostane na trti,
tako tudi vi ne,
če ne ostanete v meni.

Jezusova izjava, da brez njega ne moremo ničesar storiti, ne zanika, da na naravnem področju ne bi mogli ničesar storiti. Toda, če manjka povezava z Jezusom, ostane vse zgolj na človeški ravni. Človeške dejavnosti postanejo rodovitne za večnost le, če so zakoreninjene v Jezusu.