6. VELIKONOČNA NEDELJA

Jn 14,15

“Če me ljubite,
se boste držali mojih zapovedi;
jaz pa bom prosil Očeta
in dal vam bo drugega Tolažnika,
da bo ostal pri vas vekomaj.”

Jezus nas uči, da naj spolnjujemo dve temeljni zapovedi: zapoved ljubezni do Boga in zapoved ljubezni do bližnjega. Imeti Boga rajši od sebe in odkrivati Boga v bližnjem je temeljni poklic vsakega izmed nas. Biti v življenju človeški, prijazen, dobrohoten in poln upanja, to je temeljni izziv za vsakega izmed nas. Kako bomo nanj odgovorili? Sveti Duh Tolažnik je odgovor na na naš odgovor.