SOBOTA 7. VELIKONOČNEGA TEDNA

Jn 21,25

Je pa še mnogo drugega, kar je storil Jezus;
in ko bi se vse to popisalo vsako posebej,
mislim, da bi ves svet ne obsegal knjig,
ki bi jih bilo treba napisati.

V evangeliju je zapisano dovolj, da Boga spoznamo in začutimo njegovo neizmerno ljubezen, ki jo ima do nas. Ta ljubezen je tako močna in neizčrpna, da je nobena knjiga ne more popisati in noben stavek zaobjeti, kaj šele beseda.
Zato se nam je Bog razodel po svoji Besedi, ki je en sam odmev Njegove neizmerne ljubezni.