PONEDELJEK 8. TEDNA MED LETOM

Mk 10,21

“Eno ti manjka:
pojdi, prodaj, kar imaš,
in daj ubogim…
in imel boš zaklad v nebesih…”

Nobeden ni popoln. Vsakemu nekaj manjka. Sprejeti svoje pomanjkanje na kateremkoli področju mojega življenja, sprejeti svojo revščino in se v zaupnem odnosu vere izročiti Gospodu – k temu smo povabljeni. Če tako živimo, odkrivamo, da je pravi in večni zaklad življenja pri Bogu, v nebesih in da nas le Bog lahko do polnosti napolni in izpopolni. Ne tavajmo in ne iščimo torej zadnje izpolnitve v tostranosti, v končnosti, v zemeljskosti, gradimo duhovno življenje in iščimo duhovno izpolnitev v Gospodu. Dal nam bo polnost življenja. Naučil nas bo ljubiti za ceno žrtve in darovanja: to je zaklad.