TOREK 8. TEDNA MED LETOM

Mk 10,28

“Glej, mi smo vse zapustili
in šli za teboj…”

Ne odpovemo se nečemu, ali komu zaradi odpovedi, marveč zato, da bi dosegli življenje in dobrine, ki so popolnejše in obilnejše. Odpovemo se nečemu, ali nekomu, da bi bili bolj in povsem SVOBODNI ZANJ, ki lahko največ da, najbolj napolni. Odpovemo se, da se zavedamo, da na zemlji nismo lastniki, marveč le upravitelji dobrin, kakor tudi lastnega življenja. Odpovemo se, da se naučimo uporabljati le nujno, najbolj potrebno in da smo vedno usmerjeni Nanj in hodimo za Njim, ki Edini ima besede večnega življenja in da smisel, globino in lepoto svobodnemu in Njemu predanemu življenju…