Kategorija: Duhovna oaza

TOREK 6. TEDNA MED LETOM

Mr 8,14-21 Kaj še vedno ne razumete in ne uvidite? … Ali imate srce zakrknjeno? … Mar še vedno ne uvidite? Veliki duhovniki in farizeji so bili v njegovih očeh sinonim za slepe, ki so v Bogu rajši videli pravne predpise

Top