Dan: 13. januar, 2017

PETEK 1. TEDNA MED LETOM

Ps 78,6-7 Sinovi naj pripovedujejo svojim sinovim, naj zaupajo v Boga, naj ne pozabijo Gospodovih del, marveč naj spolnjujejo njegove ukaze. Kakšen bo prihodnji svet? Kakšna prihodnja Evropa? Bo še poznala Boga? Gospod naj me vera vate tako zaznamuje in tako

Top