Dan: 8. september, 2017

ROJSTVO DEVICE MARIJE

Mt 1,1-3 “Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina. Abrahamu se je rodil Izak, Izaku se je rodil Jakob, Jakobu se je rodil Juda in njegovi bratje. Judu je Tamara rodila Pereca in Zeraha …” Kdo vse je vtkan v platno

Top