Dan: 4. oktober, 2017

SV. FRANČIŠEK ASIŠKI

Gal 6,14 Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. O, kolikšna majhnost, ponižnost je potrebna, da človek spozna veličino Božje ljubezni, ki

Top