Dan: 13. oktober, 2017

PETEK 27. TEDNA MED LETOM

Lk 11,17-20 On pa je poznal njihove misli in jim je rekel: “Vsako kraljestvo, ki je razdeljeno proti sebi, se opustoši in hiša se na hišo zruši. Če pa je tudi satan razdeljen proti sebi, kako bo obstalo njegovo kraljestvo, ko

Top