VSI SVETI

Mt 5,3

“… Blagor ubogim v duhu,
zakaj njih je nebeško kraljestvo…”

Prvih pet blagrov govori o vseh ljudeh, ki morajo skozi šolo preganjanja, trpljenja. V tem lahko računajo le z Bogom in v Gospodu Jezusu odkrivajo Mesija, ki je prišel za uboge… Naslednji blagri kličejo vsakega človeka, da sodeluje z Bogom, potem ko se ga je v srcu dotaknila stiska drugih in hočejo delati za mir v svetu. S sodelovanjem učencev Oče že ustvarja novi svet, ki je po njegovem srcu, svet pravičnosti, osvobajanja ubogih in trpečih, svet miru. In v tem je eden od odtenkov svetosti v tem svetu za oni svet, kjer ne bo več solza, trpljenja, greha in smrti. Ali vstopam v ta svet svetosti? Kateri blagor je že “utelešen” v meni?