PONEDELJEK 31. TEDNA MED LETOM

Lk 14,12-13

“… ne vabi svojih prijateljev…,
marveč ubogem pohabljene, kruljave, slepe…”

Pomenljiva in hvalevredna značilnost Jezusove skupnosti je njena odprtost za vse, še zlasti do tistih, ki ničesar nimajo. Na ta način skupnost posnema dobroto nebeškega Očeta.
Različne katastrofe in nesreče v družinskem krogu, in širše v domači in mednarodni skupnosti, nas kar naprej v vesti kliče, da odgovorimo na nujne potrebe ljudi v stiski. Današnji evangelij me vabi, da ta odgovor naredim iz čiste ljubezni, ne da bi iskal osebne koristi, pohvalo, ali plačilo za nebesa. Učna ura zastonjskosti in stvarnosti ljubezni v konkretnih potrebah vsakdanjega življenja!