Dan: 6. november, 2017

PONEDELJEK 31. TEDNA MED LETOM

Lk 14,12-13 “… ne vabi svojih prijateljev…, marveč ubogem pohabljene, kruljave, slepe…” Pomenljiva in hvalevredna značilnost Jezusove skupnosti je njena odprtost za vse, še zlasti do tistih, ki ničesar nimajo. Na ta način skupnost posnema dobroto nebeškega Očeta. Različne katastrofe in

Top