ČETRTEK 31. TEDNA MED LETOM

Lk 15,10

“… bo veselje med božjimi angeli
nad vsakim grešnikom, ki se spreobrne…”

Jezusovo veselje je veselje njegovega Očeta: rešiti ljudi, ki so v nevarnosti, da se zgubijo. Vsi resnični Božji otroci živijo iz goreče želje, da bi ugajali in razveseljevali njihovega Očeta. Živijo pa tudi iz želje, da bi privedli nazaj k Očetu vse svoje brate in sestre, ki so se izgubili, se oddaljili od Očetovi poti in Njegove volje. Ali živim iz te želje? V čem konkretno se kaže ta želja? Če je še nimam v zadostni meri, kaj bom naredil – po meditaciji tega ev. Odlomka – da bo ta želja v meni narasla? Ali živim tudi iz zavesti, da sem grešnik in da potrebujem Gospoda, ki me odrešuje? Kako živim in delam pokoro?