Dan: 12. november, 2017

32. NEDELJA MED LETOM

Mt 25,1-13 “On pa je odgovoril: ‘Resnično, povem vam: Ne poznam vas!’ Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure.” Čas je tudi talent, ki ga je dal Gospod, ko je delil talente (Mt 25,14-30). Talenti niso samo naše sposobnosti,

Top