Dan: 18. november, 2017

SOBOTA 32. TEDNA MED LETOM

Mdr 18,14-16 Ko je bilo namreč vse zavito v molčečo tišino in je noč prišla na pol svoje poti, je tvoja vsemogočna beseda iz nebes, s kraljevskega prestola, kakor srepogled bojevnik poletela v sredo pogubi izročene dežele, nosila je kot oster

Top