34. NEDELJA MED LETOM – KRISTUS KRALJ

Mt 25,31-33

“Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim,
takrat bo sédel na prestol svojega veličastva.
Pred njim bodo zbrani vsi narodi
in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov.
Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.”

Pri poslednji sodbi bo vsakdo obravnavan osebno. Mejo med pravičnimi in pogubljenimi bo začrtala ljubezen. Vsakdo se bo našel na tisti strani, za katero se je odločil. Sodnikove besede, da morajo pogubljeni proč izpred njega, izražajo nepremostljivost obeh strani. Večni ogenj je nezaceljiva rana srca, ki je bilo ustvarjeno za druge, a se je zakrknilo in obrnilo vase. Zakaj? Skrivnost.