PETEK 34. TEDNA MED LETOM

Dan 7,13

“V nočnih videnjih sem gledal:
Glej, skupaj z oblaki neba je prihajal nekdo kakor sin človekov;
dospel je do Staroletnega in privedli so ga predenj.
Njemu je bila dana oblast, čast in kraljestvo,
in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili.
Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide,
in njegovo kraljestvo, ki ne bo uničeno.”

Danielova prerokba presega vse dotedanje predstave. Mesija, Sin človekov, bo vladar nad vsemi vladarji sveta. Vse oblasti na zemlji so minljive, njegova oblast pa bo večna. Vsa kraljestva na zemlji so uničljiva, njegovo bo neuničljivo.