PONEDELJEK 1. ADVENTNEGA TEDNA

Mt 8,8

Stotnik pa je odgovóril Jezusu: “Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen.”

Gospod, tudi jaz nisem vreden, da bi se ti ozrl name in na moje skrbi, a ti jih kljub vsemu prinašam sam in tudi prek prijateljev. Prosim te za besedo, za besedo tolažbe, za besedo rešitve. Prosim pa te tudi, okrepi mojo vero, da bo taka, kot je bila stotnikova, da bom v tvoji besedi našel moč za življenje.