2. ADVENTNA NEDELJA

Mr 1,2-5

“Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!”
Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in je oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov.
K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani.
Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe.

Kdor želi, kot Janez Krstnik, pripravljati pot odrešeniku, naj bo pripravljen na življenjsko puščavo, ki ga bo osvobajala strahu pred Bogom, strahu pred smrtjo, strahu pred drugimi in pred stvarstvom. Navodilo za bivanje v tej puščavi pa je: v vseh okoliščinah mora vabiti Boga, naj napolni njegovo bivanje s seboj, kajti sam bo vedno ostajal plen teh strahov. Šele, ko doživimo, da je Bog močnejši od puščave, da je dober in pozoren do vsakega, šele ko dovolimo Bogu, naj napolni naše življenje, se bo iz te polnosti prelilo kaj tudi drugim.