BOŽIČ

Lk 2,15-20

“Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to,
kar se je zgodilo in nam je oznanil Gospod!”
Pastirji so se vrnili in Boga slavili
in hvalili v vsem, kar so slišali in videli,
prav kakor jim je bilo povedano.

Papež Janez XXIII. je takole molil: “O ljubeznivo betlehemsko Dete, daj, da se z vso dušo približam tej globoko božični skrivnosti. Položi v srce ljudi tisti mir, ki ga oni včasih ihtavo iščejo, a ga samo ti moreš dati. Pomagaj nam, da se bom o bolje poznali in da bomo po bratovsko živeli kot sinovi istega očeta. Razodeni svojo lepoto, svetost in ljubezen.”