ŠESTI DAN BOŽIČNE OSMINE

1 Jn 2,12-17

Ne ljubite sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu!
Če kdo ljubi svet, v njem ni Očetove ljubezni,
kajti vse, kar je v svetu
– poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja –
ni od Očeta, ampak od sveta.

V teh dneh se večkrat zaziramo v jaslice, ki krasijo naše domove in cerkve. Prevzame nas spoznanje, da nas Bog zares ljubi z ljubeznijo, ki ni od tega sveta. Postane ubog, krhek in nemočen. To Dete, ki leži v jaslih, je treba častiti. Pred jaslicami se moramo odločiti: ali sprejeti Boga in skrivnost njegove ljubezni, ali pa oboje zanikati.
Če izberemo Boga, sprejmemo tudi skrivnost. In če sprejmemo skrivnost, potem moramo pasti na kolena, častiti neizmerno Božjo ljubezen, ki se je razodela v betlehemskem Otroku. Spoznali bomo svojo pravo vrednost in vrednost Boga. Naša vrednost je prav v tem, da v ponižnosti srca priznavamo Boga. Veliki smo prav takrat, ko smo na kolenih pred Bogom. Izhodišče za vsako molitev je ta drža ponižnosti, ki rodi zaupanje.