NEDELJA SVETE DRUŽINE

Lk 2,39-40

“Ko so izvršili vse po Gospodovi postavi,
so se vrnili v Galilejo,
v svoje mesto Nazaret.
Dete pa je rastlo in se krepilo,
vedno bolj polno modrosti,
in božja milost je bila z njim.”

O Jezus, umakneš se v Nazaret; tam prebiješ svojo otroštvo in mladeniško dobo do tridesetega leta. Zaradi nas in iz ljubezni do nas živiš tam. Tam živiš, da bi nas učil; skozi trideset let nas neutrudljivo učiš, ne z besedami, temveč s svojim molkom in zgledom. Pomagaj nam Jezus, da bomo tudi mi znali v pravem trenutku molčati in v tšini svojega srca premišljevati besede, ki nam jih vedno znova govoriš.