TOREK 3. TEDNA MED LETOM

Mr 3,31-35

Odgovoril jim je:
“Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?”
In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega,
in rekel: “Glejte, to so moja mati in moji bratje!
Kdor namreč uresničuje Božjo voljo,
ta je moj brat, sestra in mati.”

V današnjem življenju imajo pogosto prednost ljudje, ki so “pomembnejši”. Prej bomo uslišali prošnjo nekoga, ki nam je pri srcu, nekoga, ki ga imamo za VIP, kot koga drugega. Skratka ljudje smo pri svojem delu zelo subjektivni, ravnamo tako kot nam bolj paše.
Pri Jezusu pa ni tako. Edino in najpomembnejše merilo pri njem je to, da uresničujemo Božjo voljo. Le tako bomo pri njem kaj dosegli.