PONEDELJEK 5. TEDNA MED LETOM

1 Kr 8,6.9

Potem so duhovniki skrinjo Gospodove zaveze prinesli na njeno mesto,
v notranje svetišče hiše, v presveto, pod peruti kerubov.
V skrinji ni bilo drugega kakor dve kamniti tabli,
ki ju je bil vanjo položil Mojzes pod Horebom,
ko je Gospod sklenil zavezo z Izraelovimi sinovi
ob izhodu iz egiptovske dežele.

Gospod, tudi z mano sklepaš zavezo, ko me rešuješ iz dežele moje sužnosti. Tudi meni izročaš tabli svojih zapovedi. Ne daj, da bi jih zaklenil na podstrešje, ampak me nauči, da jih bom vsak dan prepisoval na tabli svojega srca, da bodo z vsakim utripom mojega življenja oznanjale tvojo dobroto.