TOREK 5. TEDNA MED LETOM

1 Kr 8,22-23.30

Nato je Salomon vpričo vsega Izraelovega zbora stopil pred Gospodov oltar,
razprostrl roke proti nebu in rekel:
“Gospod, Izraelov Bog, ni tebi enakega Boga
ne gori v nebesih ne tu doli na zemlji. (…)
Poslušaj prošnjo svojega služabnika in svojega ljudstva Izraela,
ko bodo molili na tem kraju.
Poslušaj na kraju, kjer prebivaš, v nebesih,
poslušaj in odpuščaj!

Gospod, tudi jaz kot Salomon dvigam svoje roke k tebi, ker ti ni enakega. Vem, da te ne moreta obseči ne nebo ne zemlja in vendar želiš prebivati v naših cerkvah, še več, želiš prebivati v nas samih. Zato te prosim, poslušaj in odpuščaj, da boš lahko imel svoj dom tudi pri meni!