Dan: 6. februar, 2018

TOREK 5. TEDNA MED LETOM

1 Kr 8,22-23.30 Nato je Salomon vpričo vsega Izraelovega zbora stopil pred Gospodov oltar, razprostrl roke proti nebu in rekel: “Gospod, Izraelov Bog, ni tebi enakega Boga ne gori v nebesih ne tu doli na zemlji. (…) Poslušaj prošnjo svojega služabnika in

Top