6. NEDELJA MED LETOM

Mr 1,40-42

K njemu je prišel gobavec in ga na kolenih prosil:
“Če hočeš, me moreš očistiti.”
Zasmilil se mu je, iztegnil je roko,
se ga dotaknil in mu rekel:
“Hočem, bodi očiščen!”
Gobe so takoj izginile in bil je očiščen.

Tudi mi smo večkrat gobavi, zato pomislimo s kakšno vero in priprošnjo prihajamo h Gospodu, da nas očisti naših gob.
Bodimo veseli in se radujmo, da poznamo zdravnika, ki nas ozdravlja naših gob in da bi vedno oznanjali s svojim življenjem, da smo odrešeni.