TOREK 6. TEDNA MED LETOM

Mr 8,15-16

Jezus jih je opominjal z besedami:
“Pazíte, varujte se kvasa farizejev in Herodovega kvasa.”
Oni pa so se med seboj menili, da nimajo kruha.

Jezus je učencem govoril, naj se varujejo kvarnega vpliva okolja, ki je vanje vstopalo po hinavščini farizejev in po lisjaštvu kralja Heroda. Oni pa so se pogovarjali o kruhu, saj so bili prepričani, da je en sam hleb zanje premalo. Tudi sam poznam pogovor gluhih. Jezus govori mojemu srcu o tem trenutku in o večnosti, jaz pa razmišljam o svojem trebuhu in o jutrišnjem dnevu.
Gospod, z ljubeznijo in odpuščanjem me osvobodi mene samega, da bom mogel z vsem srcem in vso dušo poslušati besede, ki mi jih govoriš.