ČETRTEK PO PEPELNICI

Lk 9,23-25

Vsem pa je govoril:
“Če hoče kdo iti za menoj,
naj se odpove sebi
in vzame vsak dan svoj križ
ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti,
ga bo izgubil;
kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.
Kaj namreč pomaga človeku,
če si ves svet pridobi,
sebe pa pogubi ali zapravi?

Vsak dan moramo nositi križ za Gospodom. Simon iz Cirene ga je nesel prisiljen, mi pa ga bomo nosili zaradi nebeškega kraljestva.
Prosimo Gospoda, da nam osmisli nošnjo naših križev, da bomo spoznali pravo Gospodovo pot.