SREDA 1. POSTNEGA TEDNA

Lk 11,29-32

Ko so se zbirale množice, je začel govoriti:
»Ta rod je pokvarjen rod. Išče znamenje,
pa mu ne bo dano znamenje razen Jonovega znamenja.
Kakor je bil Jona znamenje Ninivljanom,
tako bo tudi Sin človekov temu rodu.

Kakšno je bilo Jonovo znamenje? Bog je naročil preroku Jonu, naj gre v Ninive in naj tamkajšnjim prebivalcem – poganom pridiga pokoro. Jezus je potrdil Jonovo pridiganje spreobrnjenja. Odrešenje ni samo za Jude, ampak za vse ljudi. Matej 12,40 dodaja drugo razlago: Jezus bo umrl in vstal po treh dneh, kakor je bil prerok Jona po treh dneh rešen iz ribjega trebuha.