ČETRTEK 1. POSTNEGA TEDNA

Mt 7,7-12

»Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove,
koliko bolj bo vaš Oče, ki je v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo.
Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam,
tudi vi storite njim! To je namreč postava in preroki.«

Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim! To je tako imenovano zlato pravilo. V mnogih verstvih je postavljeno negativno: Ne delajte drugim, kar ne želite, da bi vam ljudje storili! Jezus poudarja pozitivni vidik in s tem poudarja njegov pomen. Ni se težko brzdati, da drugim ne storimo hudega, veliko težje je narediti kaj dobrega. Zlato pravilo je utemeljitev dejavne dobrote in milosti, ki nam jo izkazuje dobri Bog sleherni dan. Misli na dobro in plemenito dejanje, ki ga lahko storiš danes!