2. POSTNA NEDELJA

Mr 9,2-10

In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom.
Oglasil se je Peter in rekel Jezusu: »Rabi, dobro je, da smo tukaj.
Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.«
Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili.
Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas:
»Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«

Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte! Kot Božji Sin ima Jezus božjo moč in avtoriteto; njegove besede morajo biti naša zadnja avtoriteta. Če je učenje neke osebe resnično, soglaša z Jezusovim učenjem. Preverite vse, kar slišite proti Jezusovim besedam in ne boste zgrešili poti. Ne dajajte prehitro nasvetov in naukov, ki jih črpate samo iz človeških virov, in bi tako zanikali Kristusovo oznanilo. Če verujemo, da je Jezus Božji Sin, potem bomo gotovo želeli izpolnjevati, kar On uči.