VELIKA SOBOTA

Ezk 36,16-28

Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost.
Odstranim kamnito srce iz vašega mesa in vam dam meseno srce.
Svojega duha denem v vašo notranjost in storim,
da se boste ravnali po mojih zakonih,
se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali.

Danes naj bi bila tihota. Gospod je v grobu. Njegova smrt je naša zasluga. Njegova žrtev je bila zaradi nas, da nam ni treba več prinašati žrtve. Gospod je to naredil za nas. Da vsem da novega duha in novo srce. Da iz nas odstrani kamnito srce. Gospod nam obljublja novo deželo in novo življenje. Gospod, prosim te, odstrani iz mene to kamnito srce, da bom živel po tvoji volji, da bom pričeval zate in slavil nebeškega Očeta.