3. POSTNA NEDELJA

Jn 2,13-25

Ko je bil med praznikom pashe v Jeruzalemu,
so mnogi začeli verovati v njegovo ime,
ker so videli znamenja, ki jih je delal.
Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal
in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku;
sam je namreč vedel, kaj je v človeku.

Jezus je vedel vse o človeški naravi. Zavedal se je resnice Jeremijevih besed: Srce je zvijačnejše od vsega in zahrbtno; kdo ga more doumeti? (Jer 17,9). Jezus je vedel, da je vera nekaterih učencev površna. Nekateri, ki so sedaj govorili, da verujejo vanj, bodo pozneje vpili: Križaj ga! Lahko je verovati, ko smo navdušeni in še drugi verujejo v isto pot. Toda verovati tudi takrat, ko to ni priljubljeno?!