Dan: 6. marec, 2018

TOREK 3. POSTNEGA TEDNA

Mt 18,21-35 Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: “Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?” Jezus mu je dejal: “Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.” Rabini so učili, da morajo ljudje, če

Top