ČETRTEK 3. POSTNEGA TEDNA

Lk 11,14-23

Ko močni z orožjem varuje svoj dom,
je varno njegovo premoženje.
Ko pa pride močnejši od njega in ga premaga,
mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal, in razdeli svoj plen.
Kdor ni z menoj, je proti meni,
in kdor z menoj ne zbira, raztresa.

Kako naj uskladimo te besede z Lukom 9,50: Kdor namreč ni proti vam, je za vas? V teh besedah govori Jezus o človeku, ki je v njegovem imenu izganjal hude duhove. Tisti, ki preganja hude duhove, je z Njim. Tu pa govori o konfliktu med Bogom in zlom. V tem boju, če oseba ni na Božji strani, je na satanovi. Tu ni nevtralnega ozemlja. Odkar je Bog že dobil bitko, zakaj bi bili na strani poraženca? Če ne delamo za Kristusa, smo proti Njemu!