PETEK 3. POSTNEGA TEDNA

Mr 12,28b-34

Eden izmed pismoukov je slišal, kako razpravljajo,
in videl, da jim je Jezus dobro odgovoril; pristopil je in ga vprašal:
“Katera je prva od vseh zapovedi?”Jezus je odgovoril:
“Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod.
Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše,
z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale:
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.
Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.”

Božja postava ni težka. Skrčimo jo lahko na dve načeli: ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. Po Jezusu je v teh dveh zapovedih vsa postava. Kadar ljubiš Boga popolnoma in skrbiš za bližnjega kakor za samega sebe, si izpolnil namen desetih Božjih zapovedi in postavo Stare zaveze. Kadar dvomiš, se vprašaj, katera dejanja najbolje izražajo ljubezen do Boga in bližnjega.