Dan: 3. april, 2018

Apd 2,38 Peter jim je rekel: “Spreobrnite se in sleherni izmed vas naj se da krstiti v imenu Jezusa Kristusa v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Jezusovo vstajenje je zame velik zastonjski dar: s svojo smrtjo je …

TOREK V VELIKONOČNI OSMINI Read More »