PETEK V VELIKONOČNI OSMINI

Jn 21,3

Simon Peter jim reče:
“Ribe grem lovit.”
Rečejo mu: “Gremo še mi s teboj.”
Šli so torej in stopili v čoln, ali tisto noč niso nič ujeli.

Apostoli se s Petrom na čelu vračajo k delu, ki so ga opravljali, preden jih je tistega usodnega dne poklical Nekdo, ki se mu niso mogli upirati in jih je popolnoma zmedel. A sedaj je vsega konec. Toda, saj je vendar vstal! Da, saj so ga videli, a takrat še niso doumeli, kaj Njegovo vstajenje pomeni za njih, kajti niso še prejeli Svetega Duha.
Ali morda tudi jaz ne živim tako, kakor da ne bi Jezus vstal tudi zame?