3. VELIKONOČNA NEDELJA

Lk 24,35-48

Rekel jim je:
“Tako je pisano: Mesija bo trpel
in tretji dan vstal od mrtvih,
in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov,
s čimer bodo začeli v Jeruzalemu.
Vi ste priče teh reči.”

Vi ste priče teh reči. Temelj in ozadje poslanstva, ki ga Jezus izroča svojim učencem, je biti priča. Ne biti pridigar, krščevalec, karitativni delavec, ampak priča; priča trpljenja in vstajenja mojega Gospoda. Priča ni tisti, ki ima odlične govorniške darove, ki je sposoben velikih organizacijskih podvigov, pač pa tisti, ki izpoveduje in živi vero v Jezusa Kristusa, križanega in vstalega.
Verujem Gospod. Pomagaj moji neveri, da bom iz srečanja s teboj mogel biti tvoja priča.