PONEDELJEK 3. VELIKONOČNEGA TEDNA

Jn 6,22-29

Resnično, resnično, povem vam:
Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja,
ampak ker ste jedli kruh in se nasitili.
Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed,
ki ostane za večno življenje.

Množica je razumela, da “mora izpolniti Božja dela,” če hoče prejeti kruh življenja. Jezus poudari, da je Božje delo
vera vanj: ne človeško delo kot merilo drugih, temveč osebna predanost Božjim delom v Kristusu. Sedanji čas glagola
verovati – “Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal” – skupaj z vzporejanjem z delom nas spominja,
da ne gre za izvzeta dejanja vere, temveč za življenje vere.
Tako srečamo na začetku govora o kruhu življenja temo vere, ki ostane prevladujoča v vsem prvem delu Jezusovega govora.