PETEK 3. VELIKONOČNEGA TEDNA

Apd 9,1-20

Hananija je odgovoril:
“Gospod, od mnogih sem slišal o tem človeku,
koliko gorja je prizadel tvojim svetim v Jeruzalemu.
Tudi tu ima od vélikih duhovnikov pooblastilo,
da lahko vklene vse, ki kličejo tvoje ime.”
Gospod pa mu je rekel:
“Pojdi, zakaj on je posoda, ki sem si jo izbral,
da ponese moje ime pred pogane
in kralje in Izraelove sinove.”

Po moji izbiri bi moral Pavel ostati slep, ujet v temo mren, ki so se mu v svetlobi pred Damaskom spustile na oči. Po moji izbiri bi moral biti Pavel kaznovan za trpljenje, v katerega je vodil moje brate in katerega je tudi mene strah. Po moji izbiri bi Pavel ostal na drugem bregu, nikoli ne bi postal naš, nikdar ne bi postal brat.
Gospod, daj da bom v vsakem Pavlu prepoznal posodo tvojega imena in se tudi sam spremenil v posodo tvojega odpuščanja.