ČETRTEK 4. VELIKONOČNEGA TEDNA

Apd 13,25

Ko je Janez dokončeval svoje življenje, je govoril:
“Nisem tisti, za kogar me imate;
a glejte, za menoj prihaja ta,
ki mu nisem vreden odvezati obuvala z nog.”

Janez se zaveda, da ni on glavni. Glavni je Gospod, ki mu on služi. Janez ne vodi ljudi k sebi, temveč h Gospodu. S tem, da pove, da ni vreden niti suženjskega dela opraviti za Gospoda, izpove, da je bil izbran, ne pa zaslužen za svoje poslanstvo. Tudi mi smo povabljeni opraviti nalogo glasnika.
Po nas kristjanih se ljudje srečujejo s Kristusom, če jih namenoma ne vodimo k sebi, temveč k Njemu. V molitvi mu jih izročamo ob vsem kar delamo zanje.