5. VELIKONOČNA NEDELJA

Jn 15,5-6

“Kdor ostane v meni in jaz v njem,
ta rodi obilo sadu,
kajti brez mene ne morete ničesar storiti.
Če kdo ne ostane v meni,
ga vržejo proč kakor mladiko.”

Nekateri vso aktivnost usmerjajo v spreminjanje oblik in zunanjega izražanja vere, življenje milosti in zvezo s Kristusom pa odrivajo nekam v ozadje. Vendar je aktivnost brez svetosti mrtva, prazno mahanje po zraku. Naše življenje more obroditi obilo sadov tako za naše lastno zveličanje, kakor tudi za dobro drugih le pod pogojem, da živimo v občestvu s Kristusom in njegovo milostjo.
Potrudimo se.