Dan: 2. maj, 2018

Jn 15,1-2 Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Kaj je resnična trta? Jezus verjetno želi poudariti razliko

Top