SV. FILIP IN JAKOB, APOSTOLA

1 Kor 15,1-8

Izročil sem vam predvsem to,
kar sem tudi sam prejel:
da je Kristus za naše grehe umrl,
kakor je v pismih.

To izročilo apostolov, ki je k nam prišlo prek izročila Cerkve in Svetega pisma, nas bistveno zaznamuje. Če mu verjamemo, če ga sprejmemo v srce, ni in ne more biti nič več enako v našem življenju. Ne moremo se obnašati, kot da ne bi bili odrešeni. Ne gre za to, da bi morali biti kar vseskozi nasmejani, tudi križ je sestavni del velike noči. Odrešenje je v tem, da po dogodku Kristusa noben položaj ne more biti več brezupen – On je bil v najbolj brezupnem položaju, kar si ga je mogoče zamisliti, najbolj je padel, kar je sploh možno, od skoraj kralja do muk sužnja, pa je vendar vstal.
Vemo, da nad nami bedi dobrotna božja roka, ki more vse. Le zaupati ji moramo. Zato stopimo skupaj na pot!