Dan: 3. maj, 2018

1 Kor 15,1-8 Izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi sam prejel: da je Kristus za naše grehe umrl, kakor je v pismih. To izročilo apostolov, ki je k nam prišlo prek izročila Cerkve in Svetega pisma, nas bistveno zaznamuje. Če

Top